ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
BİOPROTEZ KAPAK DİSFONKSİYONLARINDA 10 YILLIK CERRAHİ DENEYİMİMİZ
Bahadır Dağlar, Cüneyt Keleş, Cenk Tataroğlu, Ali Gürbüz, Ömer Işık, Cevat Yakut
Koşuyolu Kalp ve Damar Araştırma Hastanesi.
GİRİŞ:

Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi’nde 1985-1996 tarihleri arasında toplam 444 olguda bioprotez kapak replasmanı yapılmış bunlardan 432 olguya mitral, 4 olguya aort, 5 olguya triküspit, 1 olguya aort+mitral, 2 olguya mitral+triküspit konumunda bioprotez kapak replasmanı yapılmıştır.

MATERYAL METOD

11 yıllık süre içerisinde 36 (% 8) olgu tekrar bioprotez disfonksiyonu nedeniyle ameliyata alınmıştır. 4 olgu, ilk ameliyatları başka merkezlerde yapılmış hastalardı. Bunlardan 32 (% 88) olguya mitral, 4 (% 12) olguya aort konumunda bioprotez kapak takılmıştı. Olguların 28 ( 77)’i bayan, 8 (% 23)’i erkek hastalardan oluşmaktaydı. Yaş ortalaması 38.4 (30-54) idi. Hastaların fonksiyonel kapasiteleri; 7 olgu NYHA Class II, 26 olgu NYHA Class III, 3 olgu NYHA Class IV’te idi. 10 olgu (%37) atrial fibrilasyon nedeniyle antikoagülan tedavi almaktaydı. 35 olguda (% 97) porcine, sadece 1 olguda bovine perikardial kapak takılmıştı. Takılan kapakların durabilitesi ortalama 6.44 yıl (1-11 yıl). Ameliyat sonrası disfonksiyone kapakların incelenmesinde; 32 (%88)’sinde kapak leafletlerinde kalınlaşma, madde kaybı, kalsifikasyon; 4 (%12)’ünde ise (ki bu kapaklar mitral pozisyonda takılmıştı) leafletlerde endokardit nedeniyle madde kaybı ve perforasyon mevcuttu. Ameliyata alınan olguların hepsinde bileaflet mekanik protez kapak kullanıldı. 28 (%77.7) olguya mitral, 4 (%11.1) olguya aort, 4 (%11.1) olguya da aort+mitral konumda mekanik protez kapak takıldı.

SONUÇ

Erken dönem mortalitesi 2 olgu ile % 7.4’dür. Bu hastalar septik şok tablosunda operasyona alınmışlardı. Geç dönemde serabral emboli nedeniyle bir hasta kaybedilmiştir. (% 2.7). Yaşayan hastanın fonksiyonel kapasiteleri; 23 (% 71) olgu NYHA Class I-II, 8 (% 25) olgu NYHA Class III, 1 (% 4) olguda NYHA Class IV’te olacak şekilde yer almışlardır. Burada son 11 yıl içerisinde yapılan bioprotez kapak disfonksiyonu nedeniyle yapılan reoperasyonların nedenleri ve sonuçları gözden geçirilmiştir.

Viewed : 95
Downloaded : 0