ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
MİTRAL POZİSYONDA LİOTTA (ST.JUDE) BİOİMLANT’IN 10 YILI
B.YAMAK, U KIZILTEPE, M.A. ÖZATİK, M.K.GÖL, B.MAVİTAŞ, A.SARITAŞ, O.TAŞDEMİR, K.BAYAZIT
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Ankara

GİRİŞ:

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği’nde 1986-1990 yılları arasında Liotta (St.Jude) bioimplant ile 668 hastaya izole mitral kapak replasmanı (MVR)işlemi uygulandı

MATERYAL METOD:

Hastaların 395’i kadın, 273’ü erkek idi. Hastaneye mortalitesi %7.93 idi. Hastalar postop dönemde 1 yıl –18 yıl (ort. 4.67 yıl ) arasında toplam 2615.3 hastayılı (hy) takip edildiler. Takip oranı % 91 olarak gerçekleşti. Geç dönem komplikasyonu olarak 12 hastada tromboemboli görüldü. (%0.45/hy) ve bunların 3’ü (%0.11/hy)kaybedildi. 10 hastada oral antikoagülana bağlı kanama (%0.38/hy) gelişti. Ve 2’si kaybedildi. (%0.07/hy). 2 hastada (%0.07/hy) paravalvüler leak ve 3 hastada (%0.11/hy) prostetik kapak endokarditi tespit edildi. Takip süresi 170 hastada (%6.5) bioprotez disfonksiyonu tespit edildi ve bunların 161’i (%6.15)reopere edildi. Bioprotez gelişme süresi genel olarak ortalama 73.5 ay (24.2-119.6 ay) kadınlarda ortalama 72.8 ay (24.2-117.9 ay) erkekler için de 74.7 a (353.-119.6) olarak bulundu. Her iki cins arasında istatistiki fark bulunamadı. Bioprotez disfonksiyonu, bir başka kapak patolojisi, paravalvüler kaçak ve prostetik kapak endokarditi tanılarıyla toplam 172 hasta opere edildi. Geç dönem mortalitesi (%1.5/hy) olarak gerçekleşti. Aktüel yaşam oranı 10 yıl için %87.4 Freedom free structural deterioration rate’de %22 olarak bulundu.

SONUÇ:

Mitral pozisyonda Liotta bioprotez 10 yıllık yüksek aktüel yaşam oranı, düşük tromboemboli komplikasyonuna karşın yüksek oranda ve erken dönemde bioprotez disfonksiyonu geliştirmesi, yapısal kapak bozukluğu olmadan yaşam beklentisinin düşük olması nedeniyle kullanım endikasyonları sınırlı tutulmaktadır.

Viewed : 56
Downloaded : 0