ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
ÇALIŞAN KALPTE YAPILAN KORONER BYPASS AMELİYATLARINDA KULLANILAN İKİ DEĞİŞİK PROKSİMAL ANASTOMOZ TEKNİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
O. TAŞDEMİR, D.S. KÜÇÜKAKSU, M. EMİR, Ö. KANDEMİR, Ö. ERDEMLİ, H. KARAGÖZ, K. BAYAZIT
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Ankara

GİRİŞ

Ekstrakorporeal dolaşım kullanılsın ya da kullanılmasın, koroner bypass cerrahisinde serebral embolizme neden olan mikroembolilerin en sık kaynaklarından birini, safen veninin ascending aorta’ya anastomozu (proksimal anastomoz) oluşturmaktadır. Özellikle parsiyel XCL’ın açılması esnasında yetersiz eliminasyon manevraları nedeniyle çeşitli yapıda ve sayıda embolik materyaller açığa çıkmaktadır. Bu nedenle, mikroembolizm olasılığını azaltmaya yönelik standart proksimal anastomoz tekniğinde bir modifikasyon geliştirilmiştir.

MATERYAL METOD

Bu modifiye teknikte; safen veninin ascenden aorta’ya dikilmesi işlemi tamamlandıktan sonra ipler bağlanmamakta, gevşetilerek aortotomi açığa çıkarılmakta ve böylece parsiyel XCL açılırken içinde hapsolan hava ve debrislerin kısa sürede geniş bir alandan dışarı çıkışlarına imkan sağlayacağı düşünülmüştür. Standart teknikte ise bu eliminasyon bir iğne ucu ve distali açık bırakılan safen ven yoluyla sağlanmaktadır. Modifiye tekniğin hem etkinliği araştırmak ve hem de standart anastomoz tekniği ile mikroembolizm açısından karşılaştırma yapabilmek için 20’şer hastalık 2 grupta transosefegal ekokardiyografi (TEE) ile bir çalışma yapılmıştır. Buna göre modifiye teknikte yapılan proksimal anastomoz esnasında standart tekniğe göre daha az sayıda mikroembolik partikül olasılığını düşündürecek ultrasonik yüksek dalga boyları ve kaba ses dalgalarını oluşturduğu gözlenmiştir. Klinik olarak ise, her iki gruba ait hastaların hiçbirinde teknik komplikasyon ve serebral periferik embolizm bulguları görülmemiştir.

SONUÇ

Her iki proksimal anastomoz tekniğinin etkin ve güvenli olduğu, ancak modifiye teknikte daha fazla sayıda mikroembolik partikülün elimine edilebileceği kanaatine varılmıştır.
Viewed : 55
Downloaded : 0