ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İN SİTU SAFEN BY-PASS İLE REVASKÜLARİZASYON
Ufuk ALPAGUT, Fuat BÜYÜKBAYRAK, Cevahir HABERAL, Erdal AKYER, Çetin GÜRLER, Enver DAYIOGLU, Aydın KARGI
İ.Ü. İ.T.F. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D
GİRİŞ

Safen dışında tüm diğer greftlerle yapılan distal revaskülarizasyon girişimlerinde düşük orandaki patens otörlerce kabul edilmektedir. Biz bu çalışmamızda bucak kurtarmaya yönelik in situ safen by-pass uygulamalarımızı retrospektif olarak inceledik.

MATERYAL METOD

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D’da 1990-1996 yılları arasında arteria (a.) femoralis ile a.poplitea veya a. Tibialis posterior arasında in situ safen by-pass uyguladığımız 26 hastayı klinik bulguları, ameliyat endikasyonları, greft patensi ve komplikasyonlar açısından gözden geçirdik.

SONUÇ

İn situ safen by-pass’ın diğer cerrahi girişim ve greftlere oranla uygulama kolaylığı, ameliyat süresinin kısalığı komplikasyon azlığı ve patensi nedeniyle özellikle ekstremite kurtarmaya yönelik cerrahi girişim düşünülen hastalarda öncelikle tercih edilmesi gereken bir girişim şekli olduğu kanaatindeyiz.

Viewed : 298
Downloaded : 0