ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
VİDEO GÖRÜNTÜSÜ EŞLİĞİNDE TORAKOSKOPİK CERRAHİ YÖNTEMİ İLE PATENT DUCTUS ARTERİOSUS LİGASYONU VE DİĞER MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ DENEYİMLERİMİZ
Ö. OTO, E. HAZAN, Ü. AÇIKEL, E. SİLİSTRELİ, B. UĞURLU, H. ÇATALYÜREK, N. SARIOSMANOĞLU, U. YETKİN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp F. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. İZMİR
GİRİŞ

Kalp cerrahisi, göğüs cerrahisi ile birlikte, hastaya daha az cerrahi travma getiren minimal invazif girişimlere doğru giderek yönelmektedir. Video torakoskopik yöntemlerin ve “port access cardiopulmonary bypass” tekniklerinin kullanıldığı bu tür cerrahi girişimlerle hastalarda minimal disseksiyonla cerrahi tedavi mümkün olmaktadır. Dünyada henüz gelişme aşamasında olan bu eğilim ülkemize de yansımıştır. Kliniğimizde VATS ile 1992’de göğüs cerrahisi alanında başlatılan bu çalışmalara 1996 yılı başından itibaren kardiyovasküler cerrahi girişimleri de eklenmiştir. Bu çalışma ile bu alandaki ilk deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.

MATERYAL METOD

Ocak 1996’dan itibaren anabilim dalımızda 3 olguda VATS ile PDA ligasyonu ve 1 olguda “pot access cardiopulmonary bypass” ve sağ parasternal minitorakotomi ile aort kapak replasmanı yapılmıştır. PDA ligasyonu uygulanan olguların 3 kız hastanın yaşları 14, 9 ve 6’dı. Standart VATS yöntemleri ile duktus disseke edildikten sonra yeterli uzunlukta klip olmaması nedeniyle endoskopik olarak tape ile bağlandı. Postoperatif sorunu olmayan olguların 2’si postoperatif 2. biri ise 3. günde taburcu oldu. Bir olguda endoskopid duktus ligasyonu yaygın plevral yapışıklıklar nedeniyle açık yönteme çevrildi. Aort kapak replasmanı 67 yaşında erkek olguda perkutan kanüllerle sağ femoral arter ve venden kardiyopulmoner bypas’a geçilerek uygulandı. Aort kapağına 15 cm uzunluğuna sağ parasternal vertikal torakotomi ile 2., 3. ve 4. kostalar kesilerek ulaşıldı. Aort klampi konularak soğuk kan kardiyoplejisi uygulandı. Hastaya 27 nolu CaboMedics kapak implante edildi. Kanüller çıkarıldıktan sonra cerrahi tamir yapılmadı.

SONUÇ

VATS ile PDA ligasyonu dünyada birçok merkezde uygulanmasına karşın ülkemizde henüz uygulanmamıştır. Bu çalışma ile ülkemizde ilk kez VATS ile PDA kapatılmasını gerçekleştirdik. “Port access cardiopulmonary bypass” oldukça yeni bir yöntem olarak geliştirilmiştir. Bu yöntem ile ilk kez AVR ameliyatını ülkemizde gerçekleştirdik. Bu çalışma ile kalp cerrahisinde yaygınlaşan minimal invazif girişimler konusunda deneyim kazanmayı amaçladık.

Viewed : 246
Downloaded : 0