ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
FENESTRE FONTAN SİRKÜLASYONU
Coşkun İKİZLER, Ali KUTSAL, Atilla SEZGİN, Bahadır GÜLTEKİN, Aydın KARAKUZU, Sumru ŞEKERCİ, Kürşad TOKEL, Enver EKİCİ,
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/ANKARA
GİRİŞ

Fontan Sirkülasyonu birçok biventriküler ve biatrial tamir imkanı olmayan olgularda effektif olarak kullanılan orto-terminal bir işlemdir. Ancak Fontan Sirkülasyonu sonrası erken dönemde görülebilecek komplikasyonlar gözardı edilmemelidir. Bu komplikasyonlar erken dönemde sağ atrial basınç düşürülerek önlenebilir. Bu amaçla sağ ve sol atrium arasında kontrollü şant oluşturulması uygun bir yöntem olarak görülmektedir.

MATERYAL METOD

Kliniğimizde klasik Fondan kriterlerini zorlayan 7 hastada Fenestre Fontan Sirkülasyonu tesis edildi. Ortalama 21 aylık takip süresinde 2 hastada fenestrasyonun spontan kapandığı, 4 hastada fenestrasyonun devam ettiği görüldü. Yaşayan 6 hastada fonksiyonel kapasite Class I idi. Bir hasta erken dönemde kaybedildi.

SONUÇ

Fenestre Fontan Sirkülasyonu, Fontan kriterlerini zorlayan yüksek riskli hastalarda seçilecek emniyetli bir yoldur. Ancak hastaların arterial 02 Satürasyonunun % 10 volüm daha düşük olacağını kabul etmeliyiz.

Viewed : 60
Downloaded : 0