ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
ÜST EKSTREMİTE ARTER YARALANMALARI
İ. KAKLIKKAYA, Z. UZUN, R. ÖZDEMİR, H. FİLİZLİOĞLU, Y. GÜVEN, A. TANDOĞAN, G. ALTUN, F. ÖZCAN
K.T.Ü. Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, TRABZON

GİRİŞ

1988-1996 yılları arasında K.T.Ü. Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde 74 üst extremite arter yaralanmasına uygulanan cerrahi tedavi retrospektif olarak değerlendirildi.

MATERYAL METOD

74 üst ekstremite arter yaralanmalı 62 olgudan 53’ü (%85.48) erkek, 9’ü (%14.51) kadın olup, yaş ortalaması 28±2.04 idi. Üst ekstremite yaralanma nedenleri; penetre yaralanmalar (%69.35), künt travma (%30.64), iatrojenik (%3.07) idi. Yaralanan arterler, ulnar (24), radial (26), brakial (20), subklavian (1) ve aksiller (3). En çok kullanılan cerrahi teknik uç-uca anastomoz olup (47), bunu safen ven interpozisyonu izledi (7). 2 arteriyel tamirde trombektomi ve yeniden cerrahi onarım gerekti. Olguların hiçbirinde amputasyon gerekmedi.

SONUÇ

Kompleks üst ekstremite damar yaralanmalarında uygun tanı ve tedavinin yapılması gereklidir. Serimizdeki tüm olgulara temel cerrahi prensipleri uyguladık. Cerrahi tedavi prensibimiz; tüm cansız dokuların debride edilmesi, fasiotomi yapılması, arterin loop ile tek tek suturlerle dikkatli şekilde onarımı, beraberinde bulunan yaralanmalara uygun klinisyen ile birlikte girişim ve tedavidir.
Viewed : 248
Downloaded : 0