ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KARDİYOPULMONER BYPASS SIRASINDA MASİF HAVA EMBOLİSİ (3 OLGU NEDENİYLE)
B. AKPINAR, O. BAYINDIR, B. POLAT, Ü. PEKCAN, B. SÖNMEZ
Florence Nightingale Hastanesi-İstanbul

GİRİŞ

Masif hava embolisi kardiyopulmoner bypass (CPB) sırasında görülebilen en ciddi komplikasyonlardan biri olup görülme sıklığı 1:5000 – 1: 8000 arasında değişmektedir.

MATERYAL METOD

Haziran 1985 – Ocak 1996 tarihleri arasında 11500 CPB içinde 3 olguda bu komplikasyon gelişti. Birinci olgu nörolojik komplikasyonla kaybedildi. İkinci ve üçüncü olgularda herhangi bir nörolojik komplikasyon gelişmedi. Birinci olgudan farklı olarak ikinci ve üçüncü olgularda retrograd serebral perfüzyon (RCP) ve derin hipotermi uygulandı.

SONUÇ

Masif hava embolisi CPB sırasına gerçekleşebilecek ve büyük ölçüde önlenebilecek bir komplikasyondur. Derin hipotermi ve RCP ile bu komplikasyonun mortalite ve morbiditesini minimuma indirmek mümkün olmaktadır.
Viewed : 87
Downloaded : 0