ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
GÖĞÜS DUVARINDA İKİNCİL NÜKSÜ OLAN KİST HİDATİK OLGUSU SUNUMU VE MEDİKAL TEDAVİNİN YERİ
GÜREVİN A, ERDAL C, BÜLBÜL S, TEKİNALP H, DİKMENGİL M, DOĞAN N, ALP M.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs - Kalp ve damar Cerrahisi Anabilim Dalı
GİRİŞ

Bu yazıda, karaciğer ve akciğer primer yerleşimli kist hidatik (KH) nedeniyle değişik merkezlerde ve tarihlerde dört kez operasyonu sonrası, insizyon hattında ikinci kez nüke görülen 55 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur.Olgumuzdaki gibi lokal nüks gösteren KH olguları cerrahi girişine ek olarak antihelmintik medikal tedavinin gerekliliğini düşündürmektedir. MATERYAL METOD

Hastanın başvurusunda karaciğer ve akciğer KH nedeniyle 3 ameliyatı sonrası son olarak 2 yıl önce aynı lokalizasyondaki kitle üzerine, destrüktif 7,8,9, kostaları kapsayan göğüs duvarı rezeksiyonu yapıldığı öğrenildi. Aynı yerdeki 2. lokal nüks üzerine yaptığımız operasyonda lattısmus dorsi kası içine yerleşimli kist ve yanında 0.5 cm. den daha küçük çok sayıda kistler bulundu ve bunlar açılarak temizlendi. Girişim sonrası Albendozol 200 mg tablet 2x2 dozunda 3 hafta süre ile, 20 gün aralıklı 3 kür şeklinde uygulandı. 9 ay sonra, kontrol muayenesi ve USG tetkikinde özellik saptanmadı.

SONUÇ

Operasyon esnasında açılarak implantasyon riski görülen, yada olgumuzdaki gibi lokal nüks gösteren KH olgularında cerrahi girişime ek olarak antihelmintik medikal tedaviyi gerekli görmekteyiz.

Viewed : 267
Downloaded : 0