ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
DİNAMİK KARDİYOMYOPLASTİ’Lİ OLGULARDA KARDİYOMYOSTİMÜLATÖR ÇALIŞIRKEN VE DURDURULDUĞUNDA EFOR TESTİNE VERİLEN HEMODİNAMİK CEVABIN KARŞILAŞTIRILMASI
O. TAŞDEMİR1, D.S. KÜÇÜKAKSU1, K. VURAL1, O. TARCAN1, M. ÖZDEMİR2, E. KÜTÜK2, K. BAYAZIT1
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği 1
Kardiyoloji Kliniği 2, Ankara

GİRİŞ

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği’nde Dinamik Kardiyomyoplasti ameliyatı yapılmış ve postoperatif 1. yılını dolduran 10 olgu bu çalışmaya alınmıştır. Olguların önce digital ekokardiyografi ile istirahat halindeki LVEF, ESVİ, EDVİ ve SVI’leri ölçülmüş, ardından modifiye Bruce protokolünü içeren treadmill egzersiz testi uygulanmıştır. Bunun hemen ardından digital ekokardiyografik ölçümler tekrarlanarak, olguların istirahat-peak egzersiz-recovery olmak üzere 3 döneme ait hemodinamik sonuçları belirlenmiştir.

MATERYAL METOD

Bu protokol kardiyostimülatör çalışırken ve durdurulduktan 1 hafta sonra tekrarlanarak yapılmış, sonuçlar karşılaştırılmıştır. Kardiyomyostimülatör çalışır pozisyonda iken; gerek istirahat halinde, gerekse egzersiz durumlarında daha yüksek LVEF (p<0.05). daha yüksek SVI (p<0.05) ve daha düşük ESVI (p<0.05) değerleri tespit edilmiştir. Yine kardiyomyostimülatör çalışır pozisyonda iken; myokardiyal oksijen tüketiminin indirekt göstergesi olan double product ile tahmini tüm vücut oksijen tüketimlerinde istatistiki anlamlı değişimler görülmüştür.

SONUÇ

Dinamik Kardiyomyoplasti’de latissimus dorsi kasının aktif kontraksiyonlarını düzenleyen kardiyomyostimülatörün çalışmasının, hastaların egzersiz kapasiteleri ve hemodinamik performansları açısından mutlak gerekli olduğu kanaatine varılmıştır.
Viewed : 303
Downloaded : 0