ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AORTOMYOPLASTİDE KARNİTİN KULLANIMI
F. KATIRCIOĞLU, Ş. KÜÇÜKER, S. YAVAŞ, O. TAŞDEMİR, K. BAYAZIT
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Ankara
GİRİŞ

Bu çalışma karnitinin önceden hazırlanmış latissimus dorsi kası üzerindeki etkisini araştırmak üzere hazırlanmıştır.

MATERYAL METOD

On iki köpek üzerinde çalışıldı. Anestezi sonrasında implante edilebilir bir sirkülasyon sistemi latissimus dorsi kası etrafına yerleştirildi. Kas, kronik düşük frekanslı elektriksel stimülasyon yardımı ile yorgunluğa dirençli hale getirildi. Altı hayvan 0.15 mmol/kg karnitin aldı ve diğerleri kontrol grubu olarak ayrıldı. Kaslar 25, 43 ve 85 HZ ile uyarıldılar. Stimülasyonun sürdüğü 90 dakikalık periyodda sistem içerisinde oluşan basınç 15 dakikalık aralıklar ile ölçüldü. Adenozintrifosfat (ATP) ve laktat düzeylerindeki değişimler ise 30 dakikalık aralıklarla ölçüldü. 25 ve 43 Hz’deki stimülasyonları basınç ve metabolik verilerde bir değişiklik yapmadı. 85 Hz’e çıkıldığında kontrol grubunda basınç azalmasına yol açan, ATP düzeyinde düşme ve laktat düzeyinde yükselmeye neden olan değişiklikler meydana geldi. 90 dakikanın sonunda başlangıca göre ATP laktat düzeyi karnitin grubunda 13.8±1.4 μmol/gr doku, 15±4 μmol/gr doku ve kontrol grubunda 10.3±1.3 μmol/gr doku, 15±4 μmol/gr doku bulundu (p<0.05). Aynı zaman aralığında basınç, kontrol grubunda 74±4 mmHg ve karnitin grubunda 85±3 mmHg idi.

SONUÇ

Bu çalışmada 85 Hz’deki yüksek frekanslı elektiriksel stimülasyon sırasında karnitinin kullanımının kas performansını, metabolik ve basınç değişimleri olarak, arttırdığını gösterdik.

Viewed : 77
Downloaded : 0