ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Farklı Torakotomi Kapama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Op. Dr. Semih Halezaroğlu, Op. Dr. Muharrem Çelik, Op. Dr. Aziz Uysal, Op. Dr. Canan Şenol, Op. Dr. Murat Keleş, As. Dr. Ferzat Zonüzi, As. Dr. Recep Demirhan., As. Dr. Tamer Vardaroğlu, Doç. Dr. Bülent Arman
Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi, İstanbul
Tüm diğer operasyonlarda olduğu gibi, torakotomi insizyonlarını kapamada da kullanılan klasik yöntemler; ipek ile separe ve sentetik monoflaman materyaller ile subkutan kapatmalar şeklindedir. Bunun dışında agraf ve cilt stapleri gibi çelik materyaller ile kapamalar da mevcuttur.

Cilt insizyonlarını kapamada dikkat edilen iki önemli nokta mevcuttur. Bunlardan ilki olayın tıbbi yönüdür; operasyonun son bölümünde açılmış olan cilt kenarlarını yanyana getirirken mümkün olduğunca ciltte kalıcı skar dokusu bırakmamak ve yine mümkün olduğunca hızlı olmaya dikkat ederek anestezinin sonlanmak üzere olduğu dönemi hastaya ağrısız olarak geçirtmeye özen göstermek ile ilgilidir. İkincisi ise hastaların geçirdikleri operasyondan sonra vücutlarında oluşacak yaranın olabildiğince az skar bırakmasına yönelik nispeten kozmetik olan yönüdür. Bunların dışında materyalin kullanılabilme kolaylığı, enfeksiyon riskinin düşük olması ve ekonomik olması da materyalin seçiminde dikkat edilmesi gereken konulardır.

Hastanemizde Mart 1994 tarihinden itibaren torakotomi hastalarında cilt kapama tekniği olarak Yara Kapatıcı Fermuar kullanılmaktadır. Toplam 63 hastada kullanılan bu kapama yöntemi sonrasında diğer klasik yöntemlere göre belirgin uygulama kolaylığı,operasyon süresini kısaltma, enfeksiyon ihtimalini azaltma, kozmetik ve ekonomik üstünlükleri tespit edilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak tıbbi literatürde bildirilmiş hiçbir yayın mevcut olmamasına karşılık oldukça yeni olan bu yöntem tüm açılardan diğer cilt kapama yöntemlerine göre belirgin üstünlük göstermektedir.

Viewed : 375
Downloaded : 0