ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bronş İçi Yabancı Cisimler: Türban İğnesi Komplikasyonları
Enver Dayıoğlu, Musa Rahimi, Alper Toker, İlhan Akaslan, Semih Barlas, Emin Tireli, Cemil Barlas
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
1985-1993 yılları arasında Anabilim Dalımızda 59 yabancı cisim aspirasyonu olgusu tedavi için başvurdu. Olgularımızın müşterek özelliği Anabilim dalımıza başvuru öncesinde kulak, burun, boğaz kliniklerinde yabancı cisimlerin bronkoskopik olarak çıkarılmaya çalışılması, başarılı olunamaması ve Anabilim Dalımıza opere edilmek üzere sevk edilmiş olmaları idi. Yabancı cisimlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde özellikle 1988 yılından sonra gittikçe artan oranda türban iğnesi aspirasyonunu bilhassa okul çağı kız çocuklarını tehdit eder hale geldiği görülmüştür.

Bu nedenle başörtüsünün iğneyle tespiti alışkanlığından vazgeçilemeyeceği de göz önüne alınarak, piyasada bulunan bu iğneler yerine baş tarafı farenksten geçemeyecek kadar geniş olan aksesuar şeklinde özel iğnelerin yapılması gerekliliğini savunmaktayız. Ayrıca bu olgulara skopi, mekanik ventilatör, röntgen cihazı ve her türlü göğüs kalp ve damar ameliyatının yapılabileceği, tam donanımla ameliyathanelerde müdahale edilmesi ve bu müdahalenin ilgili Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniklerinde yapılması gerekliliğini vurgulamaktayız.

Viewed : 53
Downloaded : 0