ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Periferik Damar Yaralanmaları
Dr. Ramis Özdemir, Dr. Zerrin Uzun, Dr. Emre Cumhur Baykan, Dr. Altay Tandoğan, Uzm. Dr. Derya Yavaş, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zengin, Doç. Dr. Fahri Özcan.
KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ABD, Trabzon
1988-1994 tarihleri arasında K.T.Ü. Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne gelen ve damar yaralanmaları tanısıyla operasyona alınan 52 olgu retrospektif olarak incelendi..Yaş ortalaması 24.03 olan olguların en küçüğü 6 ,en büyüğü 55 yaşında idi. Künt travma %34.6 (18 olgu), kesici delici yaralanma %28 .9 (15 olgu), ateşli silahla yaralanma %32.7(17 olgu) ve iatrojenik 2 olgu (%3.8) olarak saptandı. Preoperatif 7 olguya (%13.5) periferik angio yapılabildi. Olgulara safen ven interpozisyonu %34 .6 (18 olgu) uç uca anastomaz %32.7 (17 olgu) olmak üzere radikal operasyonlar uygulandı. Bir olguya (%1.9) alt extremite amputasyonu yapılması gerekti. 5 olguya (%9.6) postoperatif angio yapıldı.
Viewed : 321
Downloaded : 0