ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Anomalisi Bulunanlarda Bypass Cerrahisi
Yard. Doç. Dr. A. Mete, Doç. Dr. Ö. Bayezid, Dr. M. İren, Prof. Dr. N. Değer, Prof. Dr. E. Işın
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
Koroner arter anomalileri, Özellikle pulmoner arter orijinli olduklarında yaşamın erken dönemlerinde hayatı tehdit etmektedirler. Bu hastalar tanı aldıkları takdirde çeşitli cerrahi girişimleri ile yaşama şansı bulabilmektedirler. Erişkin yaşta görülen anomaliler ise sıklıkla anjinalı hastaların tetkik edilmesi sırasında, tesadüfen ortaya çıkmaktadırlar. Gerek anjiografi sırasında, gerekse ameliyata alındıklarında özel manipülasyonlar gerektiren koroner arter anomaliler hastalar, gerçekten literatürde görüldüğü kadar seyrek olgularmıdır?

Koroner arter hastalarına cerrahi girişim endikasyon bilirlenirken risk altındaki myokard dokusu büyük önem arz etmektedir. Günümüzde “Üç damar hastalığı ve kötü venrikül” olarak özetlenebilen ameliyat endikasyonu bu hastalara nasıl yansıtılmalıdır?

İşte bu gibi sorulara yanıt teşkil edebilecek ,başarılı şekilde ameliyat edilen üç olgu sunulmaktadır.

Viewed : 254
Downloaded : 0