ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mediasten Tümörleri
Dr. Hasan Ekim, Doç. Dr. Abit Demircan, Dr. İsmail Demir
SSK Antalya Hastanesi , Antalya
1990-1994 tarihleri arasında SSK Antalya Hastanesinde Mediasten Tümörü nedeniyle 12 hasta opere edilmiştir. Yaşları 10 ile 70arasında değişmekteydi ve 7 olgu kadın 5 olgu ise erkekti.

9 olguda tümöral oluşumlar total çıkarılırken 3 olgu da (2’si lemfoma, 1’i seminoma) subtotal çıkarılabildi. Tümörlerin rezeksiynunu takiben, 1 olguda özofagus mukozasıda geniş bir defekt oluştuğundan V. Azigos çıkarılarak patch greft olarak özofagus mukozasına yamandı. 1 teratom olgusunda da perikard defekti oluştuğundan patch greft uygulandı. Histolojik tanı: 2 olguda lamfoma, 4 olguda schwannoma, 2 olguda ganglionöroma, 1 olguda seminoma, 2 olguda teratoma ve 1 olguda kondrosarkoma idi.

3 olgu (2’si lemfoma, 17i seminoma) halen onkoloji merkezinin kontrolü altında olup adjuvant tedavi uygulanmıştır. Şimdilik genel durumları iyidir. 4 yıl ile 6 ay arasında değişen takip süresi içinde hiçbir hastamız ölmemiştir.

Viewed : 283
Downloaded : 0