ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda Cerrahi Müdahale Uygulanan Fallot Tetralojisi Sonuçları
Uzm. Dr. A. Aral, Yrd. Doç. Dr. R. Taşöz, Doç. Dr. A. Uysalel, Doç. Dr. T. Çorapçıoğlu, Doç. Dr. B. Kaya Doç. Dr. K. Uçanok, Doç. Dr. Ü. Özyurda, Prof. Dr. H. Akalın
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
A. Ü. T. F. İbn-i Sina Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda 21 Ocak 1985-30 Nisan 1994 tarihleri arasında 481 konjenial kalp hastalığına müdahale edilmiştir. Bu vakaların 116’sı (%24.1) Fallot tetralojisidir. Vakaların %42’si kız, %58’i erkekti. En genç hasta 3.5 en yaşlı hasta ise 34 yaşında idi. Ortalama yaş 8.9 olarak tespit edilmiştir. Yeterli pulmoner vasküler gelişme olamadığı için 8 vakaya şant operasyonu, 108 vakaya ise total korreksiyon uygulanmıştır. Şant operasyonu sonrası 1 hasta kaybedilirken total korreksiyon sonrası 6 hasta kaybedilmiştir. Total korreksiyon uygulanan hastalardaki operatif mortalitemiz %5.5 olarak tespit edilmiştir. Total korreksiyon sonrası 22 vakada erken dönem morbidite tepit edilmiş, erken dönem morbidite oranı %20.3 olarak hesaplanmıştır. Tam A-V blok nedeni ile 1 vakaya kalıcı pacemaker takılmıştır. Geç dönemde 89 hasta takibimizde idi. Hasta izleme oranımız %81.6 olarak tespit edilmiştir.

Geç dönem takiplerimizde palyatif şant girişimi uygulanan bir hastamızda şantın tıkalı olduğu tespit edilmiştir. Şant uygulanan iki hastamıza daha sonra total korreksiyon uygulanmıştır. Total korreksiyon uygulanan hastaların geç dönem takipleride bir hastada postoperatif 1. yılda rezidü VSD tespit edilmiş, bir hastada ise postoperatif 3. yılda rezidü pulmoner stenoz tespit edilmiş, her ikisine de reoperasyon uygulanmıştır. Sonuçlar başarılıdır.

Viewed : 312
Downloaded : 0