ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kongenital Kalp Hastalıklarının Cerrahi Tedavi Sonuçları
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yeniterzi, Yrd. Doç. Dr. Cevat Özpınar, Yrd. Doç. Dr. Sami Ceran, Doç. Dr. Tahir Yüksek, Yrd. Doç. Dr.Bülent Oral, Dr. G. Sadi Sunam Prof. Dr. Hasan Solak
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Nisan 1987-Haziran 1994 yılları arasında 52 kojenital kalp hastası tedavi edilmiştir. Erken mortalite 4 vaka ( %7.6)’dır. Geç mortalitemiz yoktur.
Viewed : 247
Downloaded : 0