ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Videotorakoskopi Sonuçlarımız
Yrd. Doç. Dr. Yener Yörük, Op. Dr. Rüstem Mehmet, Dr. Selçuk Köse
Trakya Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD, Edirne
Videotorakoskopi , göğüs cerrahisinde sağlam bir temele ulaşmıştır. Minimal cerrahi girişimin sağladığı avantajlarla birçok toraks içi patolojilerde tanı ve tedavi olanağı sunmaktadır. Kliniğimizde videotorakoskopi ile Haziran 1993-Haziran 1994 tarihleri arasında 29 hastaya 37 girişim gerçekleştirildi.Yapılan işlemler şunlardır:Plevra biopsisi (n=14) , torakal sempatektomi (n=11) büllektomi (n=4), parietal plörektomi (n=3), Perikardial pencere (n=2), Wedge rezeksiyon (n=2) ve nörinom eksizyonu (n=1). Bir olguda masif adhezyon nedeniyle kapalı yöntem uygulanamamıştır. Acil veya retorakotomi gereği hiçbir olguda doğmamıştır. Üç boyutlu görünümün ve intraoperatif palpasyonun kalkmasına rağmen, videotorakoskopi küçük insizyon, minimal ağrı, hastane kalış süresinde azalmayı sağlamaktadır.
Viewed : 296
Downloaded : 0