ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Atan Kalpte Myokardial Revaskülarizasyon: 193 Olgunun Değerlendirilmesi
C. Yakut, Ö. Işık, T. Berki, A. Gürbüz, M. Balkanay, M. Tuzcu, G. İpek, E. Akıncı, B. Dağlar, S. Akel, T. Oğuş
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi , İstanbul
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi’nde Eylül 1993-Temmuz 1994 tarihleri arasında pompa oksijenatörü kullanmadan, 193 hastada, çalışan kalpte CABG uygulandı. Hastaların %77.4’ünde (150) tekli koroner arter bypass uygulanırken, geri kalan hastalarda birden fazla distal koroner anastomoz yapıldı. Yapılan ortalama koroner arter bypass oranı 1.3 idi. %70 vakada (135) komplet revaskülarizasyon uygulandı. Hastaların %41.4’de (%80) şiddetli sol ventikül disfonksiyonu söz konusu idi. Bu hastalarda sol ventrikül performans skoru 15’in üstünde idi. 47 hastada kardiopulmoner bypass için önemli derecede risk faktörü kabul edilebilecek sitemik bir hastalık mevcut idi. Ameliyat mortalitesi %2.6, morbidite ise %5.2 olarak bulunmuştur. 20 hastada postoperatif 8. hafta yapılan kontrol anjiografilerinde 26 bypass graftinden 25’inin açık olduğu gözlendi. Uzun süreli takip edilebilen 40 hastanın fonksiyonel kapasite (Class I veya II) bir gelişme olduğu gözlendi.

Bu preliminer çalışma ile özellikle ciddi sol ventrikül disfonksiyonu, ileri yaş, ilgili sistemik hastalık gibi risk faktörleri taşıyan hastalarda veya uygun LAD ve sağ koroner sistemlerine ait koroner lezyonlarda çalışan kalpte pompa ve oksijenatör kullanmaksızın CABG uygulaması alternatif bir yöntemdir.

Viewed : 54
Downloaded : 0