ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyak Kist Hidatik: 2 Olgunun Sunumu
Yrd. Doç. Dr. Ü. Açıkel, Uzm. Dr. B. Uğurlu, Dr. H. Çatalyürek, Dr. E. Tüzün, Doç. Dr. Ö. Oto
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Kliniğimizde kardiak kist hidatik nedeniyle, son yıl içinde ameliyat edilen 2 olgu sunulmuştur. Her iki olguda da akciğer ve karaciğerde olmak üzere yaygın hidatidoz mevcuttu ve her iki hasta kardiak kist hidatik tanısı ekokardiografi ile konulduktan sonra bilgisayarlı tomografi ve nüklear manyetik resonans ile incelenmiş ve oprere edilmiştir. Olgulardan ilkinde kist interventriküler septuma lokalizeydi. Kist içine hipertonik sodyum klorür enjeksiyonu sonrası germinatif memran çıkarıldı ve kalan boşluğu fibrin yapıştırıcı sıkılarak ikiye ayrılmış septumun birleşmesi sağlandı. İkinci olguda ise kist sağ atrium serbest duvarına lokalizeydi ve dolaşıma serbest kist salınımına neden oluyordu. Kist açılmadın tam olarak çıkarıldı, sağ atrium duvarı ise PTFE yama ile onarıldı. Bu çalışma ile kısa bir zaman diliminde karşılaşılan iki kardiak kist hidatik vakası ve bu vakalarda tanı ve cerrahi planlama amacıyla NMR’ın kullanımı ile beraber uygulanan farklı cerrahi yaklaşımların sunulması amaçlanmıştır.
Viewed : 90
Downloaded : 0