ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dejeneratif Aort Kapağı Zemininde Gelişen Brucella Endokarditi ve Cerrahi Tedavisi
E. Akıncı, Z. Buğra, C. Keleş, Ö. Işık, C. Yakut
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi , İstanbul
Onbeş yıldır efor dispnesi çarpıntı, son 6 ay içerisinde subfebril ateş, eklem ağrıları tanımlayan 60 yaşında bayan hasta, son 15 gündür akut kojestif kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’na başvurmuştur. Ateşli dönemde alınan kan kütüründe Brucella (suş ayrımı yapılamadı) üremesi, serolojik tetkikinde brucella aglutinasyon testinin müsbet olması ve ekokardiyografik tetkikinde kalsifik aort kapağı zemininde multipıl,mobil vejetasyon saptanması üzerine Brucella endokarditi tanısı konarak cerrahi tedavi amacıyla Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hasta semielektif şartlarda açık Kalp ameliyatına alındı. Aort kapağının blok kalsifiye olduğu ve sağ koroner kapakçık üzerinde 1.5x2 cm boyutlarında mobil vejetasyon geliştiği, aortik anulusun aort duvarından sağ koroner kapakçık hizasında dehisens gösterdiğivebunun nonkoroner kapakçık hizasına kadar uzandığı gözlendi. Bu bölgede aorta ile sağatriyum arasında bir iştirak olduğu görüldü. Sağ atriyum tarafındaki fistül ağzı perikart yaması ile kapatıldı. Aorta tarafındaki defekt perikard yama ile kapatıldı ve separe suturler ile sağ koroner kapakçık hizasında plikasyon yapılarak AVR uygulandı. Erken postoperatif dönemde ortaya çıkan tam AV blok 2. haftada sinüs ritmine döndü. Brucella’ya yönelik 2’li antibakteriyel tedavi ile taburcu edilen hasta 8 aydır takip altında olup, fonksiyonel kapasitesi NYHA class II’ye uymaktadır.

Destrüksiyon yeteneği yüksek olan Brucella mikroorganizması ile oluşan, oldukça nadır görülen ve fatal seyreden bu endakardit tipinde cerrahi ve medikal tedavinin kombine edilmesinin mortaliteyi azalttığı görüşündeyiz

Viewed : 219
Downloaded : 0