ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Trakeobronşiyal Yaralanmalarla Tedavi
Yrd. Doç. Dr. Cemal Özçelik, Uzm. Dr. İlhan İnci, Dr. Nail Kandemir, Doç. Dr. Nesimi Eren Prof. Dr. Gökalp Özgen
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır
1979-1993 yılları arasında kliniğimizde trakeobronşiyal yaralanma nedeniyle tedavi edilen 20 olgu incelendi Olgularımız 5-41 yaş arasında olup , yaş ortalaması 19 idi. Olgularımızın 19 ‘u erkek 1 tanesi kadın idi. Olguların 11’inde ateşli silah yaralanması 6’sında trafik kazası, 2’sinde yüksekten düşme birinde ise hayvan ısırması mevcuttu. 11 olguda servikal trakea, 6 olguda ana bronş, 3 olguda ise lober broş , yaralanması yanında 7 servikal trakea yaralanması ile birlikte servikal özefagus yaralanması mevcuttu. 7 trakea yaralanması primer olarak onarıldı; 4 ‘ünde ise trakeostomi açıldı. 6 ana broş yaralanmasının 4 tanesi primer onarıldı;ikisinde ve diğer lober broş yaralanmalarında rezeksiyon yapıldı.Primer onarılan ana broş yaralanmalarından birine geç dönemde rezeksiyon yapıldı. Eşlik eden özefagus yaralanmalarının 3’ünde primer onarım, 3’ünde medikal tedavi diğerinde ise T- tüp özefagostomi uygulandı. 2 trakeal yaralanma erken postoperatif dönemde, 1 ana broş yaralanması anestezinin indüksiyon safhasında gelişen hava embolisi nedeniyle, trakeözefageal yaralanmalı bir olgu erken 2 olgu ise geç dönemde mediastinit nedeniyle kaybedildi. Taşıdığı yüksek morbidite ve mortalite nedeniyle trakeobronşiyal yaralanmaları olgularımız eşliğinde gözden geçirmeyi uygun gördük.
Viewed : 97
Downloaded : 0