ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık Kalp Cerrahisinde Termodilüsyon ve Torasik Elektriksel Bioimpedans Yöntemleriyle Eşzamanlı Ölçülen Kardiak Output Değerlerinin Karşılaştırılması
Dr. İlhan Mavioğlu, Dr. Kemal Nazlıel, Dr. Murat Özeren, Dr. Alp Dolgun, Dr. Ertan Yücel
SSK Ankara Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Ankara
Kardiak output (CO), kardiovasküler performansın ifade edilmesinde kabul edilen üstün bir parametredir. Torasik elektriksel bioimpedans (TEB) yöntemi kullanılarak noninvaziv CO ölçümlerinin açık kalp cerrahisinde kullanılabilirliği araştırıldı. Yaşları 43-62 (ortalama: 56) olan 9 erkek koroner arter hastası çalışmaya alındı. Hastalardan eş zamanlı olarak anestezi indüksiyonu, göğüs açıldıktan sonra ve postoperatif 1., 6. ve 24. saatlerde TEB ve termodilüsyon (TD) ile CO ölçümleri yapıldı.

Sonuçlar: anestezi indüksiyonunda; COTD: 4.3±1.2 L/dk, COTEB:4.4±1.9 L/dk, korelasyon katsayısı, r=0.949, p<0.001, göğüs açıldıktan sonra; COTD: 4.3±1.2 L/dk, COTEB: 3.4±0.9 L/dk, r=0.52, postoperatif 1. saatte; COTD: 5.6±1.1 L/dk, COTEB: 5.07±1.4 L/dk, r=0.73, p<0.0, 6. saatte; COTD: 5.4±0.8 L/dk, COTEB: 5.03±1.4L/dk, r=0.62, p<0.05, 24. saatte; COTD: 5.5±1.3 L/dk, COTEB: 5.28±1.3 L/dk, r=0.89, p<0.01 olarak elde edildi. TEB ile TD arasındaki korelasyon, indüksiyon ve postop 24. saatte gözlenmiş, buna karşın operasyon sırasında, postoperatif 1. ve 6. saatlerde ise gözlenmemiştir.

Viewed : 242
Downloaded : 0