ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ulusal kongrelerinde sunulan sözlü bildirilerin yayımlanma oranı
Mehmet Aksüt1, Davut Çekmecelioğlu1, Deniz Günay1, Tanıl Özer1, Özge Altaş1, Mustafa Mert Özgür1, Mehmet Kaan Kırali1
1Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Kosuyolu Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2019.17464
Amaç: Bu çalışmada Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği"nin en geniş katılımlı ulusal kongrelerinde sunulan sözlü bildirilerin literatüre katkısı araştırıldı.

Çalışma planı: Mayıs 2018 tarihinde iki yılda bir düzenlenen 12, 13. ve 14. kongrelerde sözlü olarak sunulan toplam 675 bildiri PubMed ve Google Akademik veri tabanlarında tarandı. Bildiriler gönderildikleri kurum, bilimsel dergilerde yayımlanma durumu, hakemli derginin türü ve yayımlanma yılı açısından incelendi.

Bulgular: 675 sözlü bildirinin, %69.1"i klinik çalışma, %18.8"i olgu sunumu ve %12.1"i deneysel araştırma idi. Kabul edilen bildirilerin %47.3"ü üniversite hastanelerinden, %36.1"i eğitim ve araştırma hastanelerinden ve %16.6"sı diğer karma kurumlardan gönderildi. Bildirilerin toplam 279"u (%41.3) makale olarak bilimsel bir dergide yayımlandı. Yayımlanma oranı açısından kurumlar arasında anlamlı bir fark olmakla birlikte (p=0.04), üniversite hastaneleri en yüksek orana sahipti. Bildirilerin bilimsel bir dergide yayımlanma süresi ortalama 16.7±9.1 (dağılım, 4-60) ay idi.

Sonuç: Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği"nin son üç kongresinde sunulan bildirilerin yayına dönüşme oranı, diğer uzmanlık alanlarına ait ulusal kongrelerinde bildirilen literatür sonuçlarına göre daha yüksek, ancak uluslararası kongrelere kıyasla daha düşüktür. Uluslararası bildiriler ile aynı düzeye ulaşmak için bu oranın artırılması ve araştırmacıları yayına teşvik edici yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğine inanmaktayız.

Keywords : Google Akademik, sözlü bildiri, yayımlanma oranı, PubMed, bilimsel kongre
Viewed : 1500
Downloaded : 381