ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnfektif Endokardite Bağlı Sinüs Valsalva Pseudoanevrizmalarının Cerrahi Tedavisi
Gökhan İPEK, Ömer IŞIK, Ali CİVELEK, Mehmet BALKANAY, Esat AKINCI, Mecdi ERGÜNAY, Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi
Sinüs valsalva anevrizmaları ve komşu yapılara uzanıp açılmasıyla oluşan fistüller nadir malformasyonlardır. İnfektif endokardit, akkiz anevrizmaların en önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışma Aralık '93 ile Nisan '94 tarihleri arasında opere edilen infektif endokardite sekonder gelişmiş sinüs valsalva anevrizması olan 6 hastadaki deneyimlerimizi açıklamayı hedeflemiştir. Bu 6 operasyonda yama olarak gluteraldehyt ile muamele edilmiş otolog perikard kullanıldı. Ayrıca, sinüs valsalvanın aortik tarafı tamir edilirken, eş zamanlı olarak anulusu da kuvvetlendirmek amacıyla, yama tek tek pledgetli dikişlerle anulusa da dikildi. Sınırlı tecrübemize rağmen otolog perikardın dacron yamadan daha üstün olduğuna inanıyoruz. Böylece, sentetik malzeme kullanımından kaçınılarak sekonder infeksiyon insidensi azaltıldı, Hastane mortalitesi %33'dür. Yaşayan 4 hasta 12 ve 16 aydır takipdedir, normal yaşamlarını sürdürmektedir.
Viewed : 9465
Downloaded : 1921