ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Diyaliz Bağımlısı Kronik Böbrek Yetersizliği Olgusunda Aortokoroner Bypass
Hasan TÜZÜN, Hasan SUNAR, Kürşad BOZKURT, Kazım BEŞİRLİ, Kamil KAYNAK, Said BURHANİ, Fikret Sami VURAL, *Hülya EROLÇAY, **Meltem AYAZ
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, İstanbul
*İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, İstanbul
**İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilimdalı, İstanbul
Kronik böbrek yetersizliği nedeniyle 1 yıldır hemodiyaliz bağımlısı olan ve 7 yıldır koroner arter hastalığı nedeniyle tedavi görmekte iken, 6 ay önce myokard enfarktüsü geçiren hastaya aortokoroner bypass yapıldı. Hasta operasyon öncesi hemodiyalize alınarak optimum koşullarda ameliyata girmesi sağlandı. Erken postop hemodiyalfiltrasyon ile sıvı-elektrolit dengesi ve asidozu kontrol altında tutuldu. CPB sonrası ve postoperatif dönemde sıcak taze kan transfüzyonları ile hemostaza katkı sağlandı. Diyaliz bağımlısı hastalarda kardiyak girişimler önceden bilinen ve çözülen problemler taşımaktadır. Hastanın yaşam süresi ve konforunun artırılması için bu riskler göze alınmalıdır.
Viewed : 13723
Downloaded : 2073