ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Vena Cava Inferior Yaralanmalarında Sentetik Greftle Cerrahi Tedavi: 3 Olgu Sunumu
Cemal ÖZÇELİK, İlhan İNCİ, Mustafa TOPRAK, Nesimi EREN, Gökalp ÖZGEN, *İbrahim TAÇYILDIZ
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
*Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır
Aralık 1993 - Mayıs 1994 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Ünitesi'ne ateşli silah yaralanması ile başvuran, yaşları 14 ile 34 arasında değişen şok tablosundaki 3 olguya intraabdominal hemoraji nedeniyle genel cerrahi kliniği tarafından acil laparatomi uygulandı. 3 olguda da batıniçi organ yaralanması yanında infrarenal inferior kava vena yaralanması tesbit edildi. Hemostazı takiben genel cerrahi ekibi tarafından batıniçi organ yaralanmaları onarıldı. Sonra damar cerrahi ekibi tarafından primer onarımı mümkün görülmeyen vena kava yaralanması PTFE greft uygulanarak onarıldı. Aynı seansta 2 olguda batın kapatıldıktan sonra femoral arterioenöz fistül açıldı. Postoperatif oral antikoagülan uygulanan olgulardan ikisinde 4. ve 5. aylarda fistül kapatıldı. Halen izlenen olgularımızda PTFE greftin açıklığı fistül kapatılmasına rağmen devam etmektedir. İnfrarenal inferior vena kava yaralanmalarında primer onarımın mümkün olmadığı olgularda ligasyon tercih edilmekte olup, sentetik greft kullanımı çok nadirdir, inferior vena kava yaralanmalarında enterik kontaminasyon riskine rağmen seçilmiş olgularda ligasyon yerine PTFE greft ile rekonstrüksiyonun yararlı olabileceğine inanmaktayız.
Viewed : 8103
Downloaded : 1793