ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut Miyokard İnfarktüsünde Koroner Bypass Cerrahisi
Şenol YAVUZ, Cüneyt ERİŞ, Yusuf ATA, Adnan CELKAN, Mustafa MAVİ, İ. Ayhan ÖZDEMİR
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, BURSA
Akut miyokard infarktüsünde (AMİ) semptomların başlamasından sonraki ilk 6 saat içinde trombolitik veya invaziv kardiyolojik girişimlerle başarı sağlanmayan durumlarda hastanın hayatı tehdit altında ise acil koroner bypass (CABG) düşünülmelidir.

Haziran 1994-Mart 1998 tarihleri arasında kliniğimizde AMİ'lü 65 olguya semptomların başlamasından sonraki ilk 6 saat içerisinde acil CABG uygulandı. Kateterizasyon işleminden sonra diğer terapötik girişimlerin başarılı olmadığı olgularda cerrahi girişime karar verildi. Devam eden iskemi ve/veya hemodinamik bozulma cerrahi kriterlerimizdi. Ortalama yaş 63.2 ± 3.1 olup 24-83 yaş arasında değişmekteydi. 12 (%18.5) olgu kadındı. 48 (%73.8) olguda anterior, 17 (%26.2) olguda inferior infarktüs mevcuttu. 59 (%90.7) olguda çok damar hastalığı ve 6 (%9.2) olguda da sol ana koroner lezyonu vardı. 13 (%16.9) olguda daha önceden geçirilmiş miyokard infaktüsü vardı. Sol ventrikül anevrizmalı (reinfarktüs) 3 olgu kardiyojenik şok ve pulmoner ödem tablosu ile, 17 (%26.1) olgu ise anjiografi öncesi yada esnasında kardiak arrest gelişerek eksternal kardiak masajla ameliyata alındı.

Ortalama reperfüzyon süresi 4.2 ± 0.7 saat idi. 29 (%44.6) olguda LlMA-LAD anastomozu gerçekleştirildi. Olgu başına düşen greft 3.1 idi. 3 olguya anevrizmektomi uygulandı. Hastane mortalitemiz 4 (%6.1) olup 2'si operatifti. Ortalama takip süremiz 22 ay olup 5 olgu NYHA class II'de diğerleri ise semptomsuzdu.

Yüksek riskli olgularda miyokard infarktüsünün erken döneminde gerçekleştirilen acil CABG miyokard infarktüsünün komplikasyonunu önleyecek ve infarkt sahasını sınırlayarak kabul edilebilir mortalite ile hayat kurtaran bir girişimdir.

Keywords : Koroner arter bypass cerrahisi, akut miyokard infarktüsü, acil cerrahi girişim, Coronary artery bypass grafting, acute myocardial infarction, emergency surgical intervention
Viewed : 11447
Downloaded : 4059