ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalsifik Biküspit Aort Darlığı ve Postsitenotik Aorta Dilatasyonu Olgusunda Değişik Bir Aortotomi Kapatma Tekniği (Shawl Aortoplasti)
Haluk AKBAŞ, Haldun TEKİNALP, Cenk İNDELEN, R. Ahmet TURGUT, Mete ALP
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli
İleri derecede kalsifik aort stenozu olgularında gelişen ince duvarlı poststenotik dilatasyon, cerrahi sırasında önemli bir teknik problem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Biz bir hastamızda Shawl tekniği uygulayarak, basit bir yöntemle assendan aorta çapını, ek destekleyici materyal kullanmaksızın küçülterek, normal boyutlarına getirdik.

Keywords : Aortoplasti, Shawl tekniği, Aortoplasty, Shawl technique
Viewed : 12604
Downloaded : 5669