ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnguinal Bölgede Arter Ligasyonları
Ferşat KOLBAKIR, H. Tahsin KEÇELİGİL, Dr. Turan KEYİK, M. Kâmuran ERK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, Samsun

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987 -1994 tarihleri arasında 6 hastanın tek taraflı olarak common femoral arterleri değişik nedenlerle bağlanarak vasküler devamlılığı kesintiye uğratmak zorunda kalınmıştır. Olguların tümü erkek ve yaş ortalamaları 34.8'dir. iki olguda (%33) distal tıkayıcı arter hastalığı, 2 olguda (%33) femoral arter yaralanması, l olguda (%16.5) ise femoral pseudoanevrizma nedeniyle prostetik greft yerleştirilmişti. Bir olguda (%16.5) ise safen ven grefti femoral arteriyel yaralanma neticesi konulmuştu. Bu 6 olguda post-op dönemde operasyon sahasında ve greftlerde infeksiyon gelişmiş ve tekrarlayan kanamalar nedeniyle kaçak yerlerine primer sütür konulması, yoğun antibiyotik uygulaması, agressif yara pansumanı gibi tedaviler uygulandı. İnfeksiyonun bölgeden tam olarak uzaklaştırılması mümkün olmadı. Kanama nedeniyle muhtelif kereler operasyona alman olguların 3-6 aylık süre sonunda konulan greftlerin tıkalı olduğu görüldü. Bundan ötürü common femoral arter proksimalden bağlanarak greftler çıkarıldı. Bölgedeki infeksiyon kısa sürede ortadan kalktı. Hiçbir olguda amputasyon gerekmedi. Uzun süreli izlemlerinde hastaların asemptomatik olduğu görüldü.

Viewed : 7349
Downloaded : 1527