ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyopulmoner Bypassa Girmeden Total Ekstrakardiyak Kavopulmoner Anastomoz
Yusuf KALKO, Faruk HÖKENEK, Emin TİRELİ, * Aygün DİNDAR, Enver DAYIOĞLU
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
* İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul
Tek ventrikül fizyolojisine sahip iki olguya kardiyopulmoner bypassa girmeden total ekstrakardiyak kavopulmoner anastomoz operasyonu yapılmıştır. Birinci olguya (2.5 yaşında) triküspit ve pulmoner atrezi tanıları ile modifiye Blalock Taussig şant ameliyatı yapılmıştı. Diğer olguya ise (13 yaşında) triküspid atrezisi ve büyük arter transpozisyonu nedeniyle pulmoner bantlama işlemi uygulanmıştı. Her iki olguda da bidireksiyonel Glenn anastomozunu takiben sırasıyla 18 mm ve 22 mm Goretex tüp greft kullnılarak inferior vena kava ile pulmoner arter devamlılığı sağlandı. Olgular postoperatif erken dönemde ekstübe edildiler. Erken ve orta dönem takiplerinde sorunları olmadı.
Keywords : tek ventrikül, ekstrakardiyak kavopulmoner anastomoz, triküspid atrezisi, pulmoner atrezisi
Viewed : 8794
Downloaded : 1823