ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
O.TAŞDEMİR*, D.S. KÜÇÜKAKSU*, K.VURAL*, F.KATIRCIOĞLU*, O.TARCAN*, Ş.KÜÇÜKER*, E.KÜTÜK**, K.BAYAZIT*
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği (*),
Kardiyoloji Kliniği (**), Ankara

Abstract