ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ali Civelek, Mustafa Demirağ, Cihangir Kaymaz, Cevat Kırma, Sibel Enar, Mehmet Balkanay, Mehmet Özkan, Ömer Işık, Oral Pektaş, Cevat Yakut
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Abstract