ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KAROTİS ARTER HASTALIĞI KORONER ARTER CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALAR İÇİN RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR?
C.L. BİRİNCİOĞLU, H. BARDAKÇI, M.K. GÖL, M. BAYAZIT, O. TAŞDEMİR, K. BAYAZIT
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Ankara

Abstract