ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Cerrahisinde İnternal Mammariyan Arterin Hemodinamiğinin İnvaziv ve Noninvaziv Yöntemlerle Araştırılması
Dr. Semih Aytaçlar, As. Dr. Melih Us, Yrd. Doç. Dr. Mutasım Süngün, Prof.Dr. Muharrem Coşkun, Yrd. Doç. Dr. Bekir S. Cebeci, Prof. Dr. Enver Duran
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

Abstract