ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Minimally invasive synchronous dual intervention in a penetrating spinal trauma
Murat Özkan1, İhsan Doğan2, Eyyub S.M. Al-Beyati2, Elvin Hamzayev1, Ayten Kayı Cangır1
1Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
2Department of Neurosurgery, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2017.13400
Göğüs bölgesine olan penetran spinal kord yaralanmaları ek vasküler veya organ yaralanmaları açısından yüksek risk taşıyabilir. Bu yazıda, multidisipliner yaklaşımla minimal invaziv yöntem uygulanarak torakoskopi kılavuzluğunda açık laminektomi ile başarılı bir şekilde tedavi edilen bir sırtından bıçaklanma olgusu sunuldu.
Keywords : inimally invasive surgery; penetrating; spinal cord; trauma
Viewed : 5651
Downloaded : 1380