ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Editörden
Ali Gürbüz

Bildiğiniz gibi, dernek yönetim kurulumuz tarafından 2005 yılında editör olarak görevlendirildim. O zaman mevcut editör yardımcısı olan arkadaşlarımıza yeni editör yardımcıları da ilave ederek yeni bir güç kazandık.

Yaptığımız ilk toplantıda hedefimizi, dergimizi SCI-E’de yer alan dergiler arasında görmek olarak belirledik. Bunun için dergi formatında bazı değişiklikler yapmamız gerekti. Tıbbi yayıncılıkta deneyimi olan Ekin Tıbbi Yayıncılık ile anlaştık ve Hasan May’ın koordinatörlüğünde çalışmaya başladık. Dergiyi zamanında yayımladık ve yayımlanan orijinal makale sayısını artırıp, olgu sunumu sayısını azalttık. Tabii ki bu dönemde bize olgu sunumu olarak gelen birçok yazıyı, kabule değer olmasına rağmen yayımlayamadık ve ilgili yazarların tepkileriyle karşılaştık.

Mutlu sona 14 Nisan 2009’da aldığımız bir haberle ulaştık ve dergimizin SCI-E’ye kabul edildiğini öğrendik.

Değerli arkadaşlarım, bu uzun ince bir yolun sonu. Ben ve emeği geçen tüm arkadaşlarım, bize duyulan güveni boşa çıkartmayıp, görevimizi yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu mutluluğumuz sadece kendimiz için değil, aynı zamanda Türk tıbbı ve Türk Kalp Damar Cerrahisi camiasına yeni bir ufuk açılmasından dolayıdır.

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi’nde basılan yazılar çok özel bir itina ve çaba ile elenerek seçilmektedir. Gelen yazıların %30’u editör aşamasında ve hakem değerlendirmesi sonucu reddedilmektedir.

Bu arada dergimizin bilimsel değerlendirme kurulunda yer alıp, en fazla yazıyı, en kısa sürede değerlendiren hocalarımız Prof. Dr. İlhan Giray, Prof. Dr. Emin Tireli ve Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç’a teşekkür etmek isterim.

Zannediyorum ki SCI-E’ye kabul edilmemiz sonrasında dergimize daha yoğun bir yazı akışı olacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi, bir derginin kalitesini o dergiye yazı gönderen meslektaşlarımız belirler. Bundan sonraki süreçte, gelen yazıların kalitesini artırmayı, dergimizi uluslararası yazarların da tercih ettiği bir dergi haline getirmeyi ve böylelikle derginin etki faktörünü (impact factor) yükseltmeyi hedeflemeliyiz.

Değerli üyelerimiz, 1991’de zamanın şartları altında aksayarak çıkmaya başlayan dergimiz, Ocak 1998’den itibaren düzenli olarak çıkmakta ve bu tarihten 10 yıl sonra bugün SCI-E’ye girmiş bulunmaktadır. Bu da dergimizdeki istikrarı ve kurumsallaşmayı göstermektedir.

Bu dönem içinde emeği geçen tüm editör ve editör yardımcılarına teşekkür ediyorum.

Bilindiği gibi, bu yıl yapılan yönetim kurulu seçimlerinde yeni bir görev dağılımı yapıldı. Ben başka bir görev ile dernek faaliyetleri içerisinde bulunurken, yönetim kurulumuzca yeni editör olarak Sertaç Çiçek görevlendirilmiştir.

Buna bağlı olarak tabii ki yeni bir yapılanma da söz konusu olacaktır. Ben ve arkadaşlarım görevimizi, dergiyi hedeflenen noktaya getirerek devrettiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Yeni ekibin dergiyi daha iyi bir noktaya getireceğine olan inancımız tamdır ve kendilerine başarılar diliyoruz. İlk görevleri de dergiyi uluslararası yazılar ile zenginleştirmek ve daha önce başvurup çok az puan farkı ile giremediğimiz PubMed’e yeniden başvurmak ve en kısa zamanda kabul edilmek olacaktır.

Bu göreve başladığımdan itibaren birlikte çalıştığım ve bizi her konuda cesaretlendiren eski dernek başkanımız Prof. Dr. İsa Durmaz’a, şimdiki başkanımız Doç. Dr. Serap Aykut Aka’ya ve diğer yönetim kurulu üyelerine, dergimize yazı gönderen tüm meslektaşlarımıza, yazıları değerlendiren bilimsel kurul üyesi hocalarımıza, dergi basımını yapan Ekin Tıbbi Yayıncılık şirketine, yayın koordinatörü Hasan May’a, dergi online işlemlerini yürüten Pleksus firmasına, dernek sekretaryası Aslı Akdeniz’e ve özellikle dört yıldır beraber çalıştığımız ve her konuda emekleri olan editör yardımcısı arkadaşlarım Atıf Akçevin, Murat Demirtaş, Hakan Gerçekoğlu, Anıl Apaydın, Kerem Vural, Ahmet Öcal ve Suat Ömeroğlu’na ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği’nden editör yardımcıları Atilla Gürses, Turgut Işıtmangil, Kamil Kaynak, Alper Toker ve Akif Turna’ya teşekkür ediyorum.

Ali Gürbüz
Editör