ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     

Sayın Editör; Dünyada ve Türkiye'de Kalp Cerrahisi başlıklı (GKD Cer Derg. 1991; 1:4) Prof. Dr. Aydın Aytaç tarafından yazılan makalede; hipotermi ve İnflow oklüzyon tekniği ile açık kalp ameliyatlarına ait ilk klinik uygulamalar birbirinden müstakil olarak Dr. Dorken ve Dr. Aytaç tarafından 1962 yılında Haziran ayında bildirilmiş, denmişse de; ilk neşredilmiş olması bakımından önem kazanan ilk açık kalp ameliyatı hipotermi ve inflow oklüzyonla saf pulmoner stenozda 21.10.1960'da Prof. Dorken tarafından yapılmış ve Türk Tıp Cemiyeti mecmuasında Ocak 1961'de 1. Sayıda neşredilmiştir. Tebliğin fotokopisi ilişikte sunulmuştur.

Ekstra korporeal dolanım ile ilk ameliyat 19.1.1962'de yine Cerrahpaşa'da Trilojili bir hastada Prof. Dorken tarafından yapılmıştır. Ayrıca (28) nolu literatür Milli Tıp Kongresi ile değil De Bakey ve Cooley ile, (30) nolu literatür, (Milli Türk Tüberküloz ve Toraks Kongresi) Extra Korporeal dolanımla açık kalp ameliyatı ile ilgili olmayıp ender rastlanan bir anormal pulmoner venöz dönüş vakasına aittir. Gözden kaçabilen bu literatür sayısı yanlışlıklarını hatırlatır, böylesine bir mecmuayı bizlere kazandırdığınız için sizleri kutlarım.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Yılmaz KARAÖZBEK
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.
Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Cevap :

Sayın Editör;

Prof. Dr. Yılmaz Karaözbek’ in mektubu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları okuyucuların dikkatine sunmak isterim.

1. Yazımızda belirttiğimiz gibi Hipotermi ve inflow oklüzyonla ilgili olarak Dr. Dorken ve Dr. Aytaç tarafından hem pulmoner stenoz, hem atrial septal defekt'ten oluşan seriler 1962 yılında tebliğ edilmiştir. Referans numarası 29 yerine, yanlışlıkla 28 olarak basılmıştır. Düzeltiriz. Dr. Karaözbek'in mektubundan ve gönderdiği fotokopiden bu teknikle ameliyat edilen Pulmoner Valvüler Stenozlu bir vakanın "Ocak 1961'de Türk Tıp Cemiyeti Mecmuası'nda yayınlandığı anlaşılmaktadır. Gözden kaçan bu hususu ilave bilgi olarak ekliyor ve teşekkür ediyoruz.

2. Yazımızda da belirttiğimiz gibi ekstrakorporeal dolaşım kullanılarak yapılan ilk açık kalp ameliyatı, 1960 yılında Hacettepe'de Dr. Tekdoğan tarafından gerçekleştirilmiştir.

3. Yazımızda 30 no'lu literatür "Ender rastlanan bir anormal pulmoner venöz dönüş" olup ekstrakorporeal dolaşım kullanılarak ameliyat edilen bir açık kalp vakasıdır. Makalede bu husus açıkça belirtilmiştir.

Dr. Karaözbek'e yazımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Aydın AYTAÇ
I.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü
Kalp ve Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı