ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
MİTRAL YETERSİZLİĞİ OLGULARINDA BAŞARILI KAPAK REPLASMANI SONRASINDA SOL ATRİAL EKO KONTRASTI VE TROMBÜS GELİŞME RİSKİNDE ARTIŞ VE NEDENLERİ
Ali Civelek, Mustafa Demirağ, Cihangir Kaymaz, Cevat Kırma, Sibel Enar, Mehmet Balkanay, Mehmet Özkan, Ömer Işık, Oral Pektaş, Cevat Yakut
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Viewed : 308
Downloaded : 0