ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
MİTRAL YETERSİZLİĞİ OLGULARINDA BAŞARILI KAPAK REPLASMANI SONRASINDA SOL ATRİAL EKO KONTRASTI VE TROMBÜS GELİŞME RİSKİNDE ARTIŞ VE NEDENLERİ
Ali Civelek, Mustafa Demirağ, Cihangir Kaymaz, Cevat Kırma, Sibel Enar, Mehmet Balkanay, Mehmet Özkan, Ömer Işık, Oral Pektaş, Cevat Yakut
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ

Orta-ileri mitral yetersizliğinin MY≥3 sol atrium (LA) içinde spontan eko kontrastı (SEK) ve trombus (TR) gelişme ve sistemik embolizasyon riskini önemli ölçüde azaltan bir unsur olduğu bilinmektedir. Ancak MY≥3 olgularında mitral valv replasmanı (MVR) ile MY nin giderilmesinin postop dönemde LA da SEK ile TR gelişme riskini arttırıp arttırmadığı konusunda henüz bir bilgi yoktur. Çalışmamız MY≥3 (n=57), mitral darlığı (MD) (n=25) ve MD+MY=2(n=22) tanılarıyla (mekanik) uygulanan 104 olguda (65 k. Yaş ort.40±22) preop, erken (7 gün) ve geç (1 yıl) postop dönemde uygulanan transözofageal ekokardiyografi (TEE) ile LA SEK ve TR seyrindeki değişmeleri ortaya koymayı amaçlamıştır. Takip sırasında INR değerinin >2.5 olması esas alınmıştır.

MATERYAL METOD

Preop dönemde MY grubu, MD+MY ve MD gruplarından SEK ve TR oranları bakımından anlamlı olarak farklı (p<0.001) iken, postop dönemde bu 3 grup arasında SEK ve TR bakımından anlamlı fark yoktur (SEK% 28, 18 ve 28, TR% 15.7, %18 ve %12). Preop tanı postop SEK ve TR oranlarına etki etmez iken MY grubundaki postop SEK ve TR oranları preop döneme kıyasla dramatik artış göstermektedir. Ayrıca MD ve MD+MY gruplarındaki postop dönemde SEK oranı belirgin olarak düşerken, TR oranı değişmemektedir. Postop LA TR gelişen 16 olguda LA çapı TR gelişmeyen gruba göre daha geniş (7.5±0.8 ve 5.3±5, p<0.05) ve atrial fibrilasyon (AF) oranı yüksek (%100 ve 49, p<0.5) olup, 1 olgu dışında (appendiks Tr) LA TR olgularında paravalvüler MY≥3 yoktur. Postop SEK gelişen olgularda da LA çapı, AF ve MY nin belirleyici etkisi sözkonusudur.

SONUÇ

Sonuç olarak; MY≥3 bulunan olgularda MD ve MD+MY’ li olgulara kıyasla LA SEK ve TR bakımından preop dönemde varolan avantaj, geniş LA ve AF un devamı halinde, başarılı MVR sonrasında kaçınılmaz olarak yitirilmekte ve postop SEK/TR riskinde büyük bir artış görülmektedir. Nihai SEK/TR riski, preop mitral hastalık tipinden bağımsız olup, LA çapı, AF ve paravalvüler MY tarafından belirlenmektedir.
Viewed : 309
Downloaded : 0