ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik Vakalarda Sternotominin Loop PDS Sütürle Kapatılması
Yard. Doç. Dr. H. Tahsin Keçelioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ferşat Kolbakır, Dr. Rüştü Kalaç, Prof. Dr. M. Kamuran Erk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun
Viewed : 311
Downloaded : 0