ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mustard Ameliyatında Küçük Pulmoner Atriyumu Genişletmek Amacıyla Uygulanan Değişik Bir Genişleme İşlemi
Doç. Dr. Ö. Oto, Yrd. Doç. Dr. Ü. Açıkel, Dr. B.Uğurlu, Dr. H. Çatalyürek
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Toraks Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, İzmir
Viewed : 258
Downloaded : 0