ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Gerçekleştirilen Açık Kalp Cerrahisi’nin Değerlendirilmesi
Yrd.Doç. Dr.Mehmet Yeniterzi, Doç.Dr. Tahir Yüksek, Yrd.Doç. Dr. Cevat Özpınar, Yrd.Doç. Dr.Sami Ceran, Prof. Dr. Ali Bayram, Doç.Dr. Hasan Gök Dr. Ufuk Tütün, Prof. Dr. Hasan Solak,Prof.Dr. Ali Ersöz
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, Konya
Viewed : 315
Downloaded : 0