ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bir Kardiyak Kist Hidatik Olgusu ve Cerrahi Tedavisi
Yrd. Doç. Dr. H. Tahsin Keçeligil, Yrd. Doç. Dr. Ferşat Kolbakır, Dr. Rüştü Kalaç, Prof. Dr. M. Kamuran Erk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun
Viewed : 50
Downloaded : 0