ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bir Kardiyak Kist Hidatik Olgusu ve Cerrahi Tedavisi
Yrd. Doç. Dr. H. Tahsin Keçeligil, Yrd. Doç. Dr. Ferşat Kolbakır, Dr. Rüştü Kalaç, Prof. Dr. M. Kamuran Erk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun
Göğüs ağrısı yakınması olan 37 yaşında erkek hasta elektrokardiyografik apikoanterior iskemik değişiklikler nedeniyle yatırıldı.Röntgenografide akciğerler normal kalp apeksinde bir çıkıntı görünümü vardı. Bilgisayarlı tomografide sol ventrikül duvarına oturmuş 3.4x3.8cm boyutlarında düşük dansiteli (8-10 HU) lezyon saptandı. Ekokardiyografide her kontraksiyonda sol ventrikül kavitesine doğru hareket eden kistik kitle görüldü. Koroner anjiografide sol koroner arter ön inen dalının (LAD) hafifçe öne itildiği, ancak obstrüksiyon olmadığı gösterildi. Hasta kardiyopulmoner bypass altında ameliyat edildi. Kist tümüyle çıkarıldıktan sonra üzerindeki incelenmiş myokard kesilip alındı ve sol ventrikül uzun teflon şeritlerden geçen dikişlerle kapatıldı. Ameliyat sonrası dönem sorunsuz geçti ve hasta postoperatif onuncu gün taburcu edildi.
Viewed : 92
Downloaded : 0