ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiopulmoner Bypass Kullanılmadan Çalışan Kalpte Koroner Bypass Uygulaması (6 Olgu)
Prof. Dr. Enver Duran, Doç. Dr. Nevzat Doğan, Yrd. Doç.Dr. Ali Kocailik, Yrd. Dr. Mutasım Süngün, As. Dr. Melih Us
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul
Viewed : 48
Downloaded : 0