ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Cerrahisinde Bilateral İnternal Mammarian Arter ve Sağ Gastroepiploik Arterle Tam Arteryel Revaskülarizasyon
Prof. Dr. Enver Duran, Prof. Dr. Muharrem Coşkun, Doç. Dr. Nevzat Doğan, Yrd. Doç. Dr. Ali Kocailik, Yrd. Doç. Dr. Mutasım Süngün, As. Dr. Melih Us
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul
Viewed : 77
Downloaded : 0