ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tavşanlarda ameliyat öncesi kemoterapi ve beta glukanın bronş anastomozuna etkileri: Preliminar bir çalışma
Bayram Altuntaş1, Sami Ceran2, Güven Sunam3, Mustafa Gültekin4, Hasan Esen5
1Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Departments of Thoracic Surgery, Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Konya, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Selçuk University, Konya, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Beyhekim State Hospital, Konya, Turkey
5Departments of Pathology, Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Konya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11722
Amaç: Bu çalışmada ameliyat öncesi dönemde kemoterapi gören tavşanlarda bir immünstimülan olan beta glukanın bronş anastomozuna etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Bu çalışmada kırk beş Yeni Zelanda türü erkek tavşan kullanıldı. Tavşanlar her birinde 15 tavşan olacak şekilde grup 1 (kontrol), grup 2 (kemoterapi) ve grup 3 (kemoterapi + beta glukan) olarak üç gruba bölündü. Tüm gruplarda sol ana bronş tam olarak kesildi ve daha sonra uç uca anastomoz yapıldı. Grup 2’de ameliyat öncesi birinci günde sisplatin ve ameliyat öncesi birinci, ikinci ve üçüncü günde etoposid uygulandı. Grup 3’te aynı kemoterapi protokolüne ilave olarak ameliyattan yedi gün önceden başlanarak sakrifikasyonların bir gün öncesine kadar enteral yolla 10 mg/kg/gün beta glukan verildi. Tavşanlar ameliyat sonrası üçüncü, beşinci ve yedinci günlerde beşerli gruplar halinde sakrifiye edildi. Bronşiyal anastomoz hatları çıkarıldı ve doku kesitleri hematoksilin ve eozin ile boyandı.

Bulgular: Patolojik incelemede grup 1 ve grup 2 arasında ve grup 2 ve grup 3 arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık var iken grup 1 ve grup 3 arasında bronş iyileşmesi açısından farklılık yok idi.

Sonuç: Kemoterapi tedavisi sırasında beta glukan kullanılması ameliyat sonrası dönemde bronşiyal iyileşmeyi düzeltebilir.

Keywords : Bronkus; kanser; kemoterapi; sleeve lobektomi
Viewed : 4664
Downloaded : 1119