ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tek taraflı brakiyal arter duplikasyonu: Orjinal görüntü ile nadir bir olgu
Ziya Yıldız1, Ahmet Yalçın2, Eyüp Serhat Çalık1, Mehmet Tort1, Ümit Arslan1, Hüsnü Kamil Limandal1, Mehmet Ali Kaygın1, Özgür Dağ1, Bilgehan Erkut1
1Departments of Cardiovascular Surgery, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
2Departments of Radiology, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2015.11733
Viewed : 4215
Downloaded : 1261